Skip til indhold
Levering 1-2 hverdage ⚪️ kontakt@delikatessehuset.dk ⚪️ tlf. 28 94 33 89
Levering 1-2 hverdage ⚪️ kontakt@delikatessehuset.dk ⚪️ tlf. 28 94 33 89

Bæredygtighed

Hos Delikatessehuset vælger vi at tage ansvar og bidrage i arbejdet for en mere bæredygtig virksomhedsdrift for at sikre fremtidens ressourcer og muligheder på jordkloden. 

FN's Verdensmål

'Bæredygtighed' er et begreb som efterhånden bruges i folkemunde, men som kan være svært at konkretisere og omsætte til handlinger i praksis. Det skyldes bl.a. at bæredygtighed er et meget bredtfavnende ord, der både omhandler klima, ressourcer, miljø, mennesker og sociale aspekter. Det sted, hvor mange søger vejledning og guidance når man ønsker at indarbejde bæredygtige arbejdsgange er FN's 17 verdensmål for bæredygtighed. 

 

I vores arbejde med bæredygtighed har vi derfor udvalgt 3 af FN's Verdensmål, som vi sætter fokus på i vores daglige virke. 

Delikatessehuset er CSR-certificeret virksomhed

FN's Verdensmål nummer 8 - anstændige jobsI 2021 og igen i 2023 har Delikatessehuset fået overrakt Randers Kommunes CSR certifikat, som løber over en to-årig periode og uddeles til 20 udvalgte virksomheder, der gør en særlig indsats for at sikre et mere mangfoldigt arbejdsmarked. 
I vores hverdag betyder det, at ca. halvdelen af vores medarbejdere er ansat på særlige vilkår, fx i et fleksjob, i et skånejob, i et CSR-job eller i en job-afklarende praktik i samarbejde med kommunen. 
Vi bidrager til at skabe et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked, hvor der skal være plads til alle - også dem, som har fysiske eller psykiske udfordringer, der betyder at de ikke kan tage et ordinært fuldtidsarbejde. På Randers Kommunes hjemmeside står følgende citeret;
  
"Den bedste investering vi kan gøre, er dén i vores medarbejdere. At drive en sund forretning handler ikke kun om økonomi - for os går det hånd i hånd med at udvise socialt ansvar. For de fleste mennesker uden arbejde er det et stort ønske at komme ud på en arbejdsplads, hvor de kan få værdi og blive en del af virksomhedens hverdag. Det skaber mening for alle mennesker at stå op til en hverdag, hvor der er andre, der har brug for dem – et sted hvor deres kompetencer kan blive bragt i spil indenfor de rammer, de trives under. Når vi kan hjælpe et menneske med dét, er det vores erfaring, at vi får indsatsen tifold igen” 
- Diana Thaagaard, 
Delikatessehuset A/S
   

FSC-certificeret emballage 

FN*S Verdensmål nummer 13 - klimaindsatsKlimaet er en af de helt store faktorer i spørgsmålet om en mere bæredygtig udvikling. Eftersom at vi ikke selv forestår produktionen af de varer vi forhandler, har vi altid øje for, når vi vælger en ny samarbejdspartner, hvordan de forskellige leverandører og producenter arbejder for at minimere klimabelastningen i produktionen af deres varer. Noget af det vi selv aktivt kan gøre og gør er at få al vores emballage produceret i FSC-certificeret emballage, hvilket er den største global anerkendte certificering for ansvarlig skovdrift. Som primær e-handelsvirksomhed bruger vi mange tons papemballage hvert år, for at sikre at vores varer når sikkert ud til kunderne. FSC-certificeringen er med til at bremse klimaforandringerne og sikrer gode forhold for biodiversitet og vandmiljø i verdens skovområder. Samtidig forhindres afskovning, således at det plantes ny skov så skovenes arealer forbliver generation efter generation. 
Dertil skal naturligvis nævnes at al den overskudsemballage vi har, fx fra det emballage vi får tilsendt med varer, som vi ikke selv kan bruge, bliver sorteret som pap, der særskilt bliver afhentet og genbrugt til produktion af ny papemballage. 

Vi arbejder for at fremme økologi

FN's Verdensmål nummer 12 - ansvarligt forbrug og produktionNår vi taler bæredygtighed handler det om at kunne opfylde egne behov uden at det går på kompromis med fremtidige generationers muligheder. Her er et ansvarligt forbrug samt en ansvarlig produktion afgørende indenfor fødevarebranchen. Et ansvarligt forbrug handler bl.a. at stoppe madspild, fordi der som bekendt bliver smidt enorme mængder mad ud på verdensplan hver dag. Hos Delikatessehuset er 'lidt med lækkert' et keypoint, fordi det hos os handler om kvalitet frem for kvantitet. Samtidig arbejder vi målrettet mod at mindske madspil ved bl.a. at sælge 'Lykke-poser' én gang om måneden, hvor lokale borgere kan købe forskellige lækkerier med kort holdbarhed til nedsatte priser. 
Omstillingen til økologisk produktion er noget, der fylder hos mange af vores leverandører. En stor del af de produkter, som findes på hylden hos os er dermed økologiske. Økologisk produktion stiller større krav til producenten omkring et ansvarligt forbrug af naturens ressourcer simultant med et mindsket miljøbelastende aftryk igennem produktionen. 
 
Vi kompenserer for den samlede CO2 udledning fra driften af vores website.

 

Nyhedsbrev

Vil du modtage vores nyhedsbrev med spændende nyheder og gode tilbud?